Previous เนวิลล์ เผย 'ชไมเคิ่ล' ไม่เชื่อใจช่วงที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ช่วงแรก
Next 'กิ๊กส์' ชมนโยบายซื้อตัวเน้นใช้งานไม่เน้นสตาร์ของ 'น้าลูกอม' ทำได้เยี่ยม